เรียกใช้งานได้ที่

http://ms.dusit.ac.th/imagine


บริการดาวน์โหลด Application ของ Microsoft อย่างถูกต้องตามกกหมาย อาทิเช่น ดาวโหลด Windows และโปรแกรมจากไมโครซอฟต์ฟรี ผ่าน Microsoft Imagine สิทธิพิเศษเฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น!!!
คู่มือการใช้งานคลิกที่นี่ [Download file]
            Microsoft Imagine เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะคณิตศาสตร์ เพื่อที่นักศึกษาจะได้ใช้งานเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ในการพัมนาความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีได้อย่างไร้ขีดจำกัดจะได้มีโอกาสใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลาย ตรงกับความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นทาง Microsoft จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยี ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน