เรียกใช้งานได้ที่ www.sdumail.dusit.ac.th หรือ ช่องทางตรงที่

1. นักศึกษา ที่ www.outlook.com/mail.dusit.ac.th
2. บุคลากร ที่ www.outlook.com/dusit.ac.th

office 365 คือ MS.office เวอร์ชันออนไลน์ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้โปรแกรมบน PC ไปใช้โปรแกรมบน Cloud computing ทำให้การใช้ software สำนักงานยุคใหม่ เช่น Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Publisher, Access และ Outlook[ระบบอีเมล์ ] ที่สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

รูปแบบอีเมล์ ที่กำหนดให้นักศึกษาใช้งานเป็นดังนี้

ประเภทนักศึกษา รูปแบบ email ตัวอย่าง
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี uตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th u60114442001@mail.dusit.ac.th
2.นักศึกษาระดับปริญญาโท gตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th g60114442001@mail.dusit.ac.th
3.นักศึกษาระดับปริญญาเอก dตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th d60114442001@mail.dusit.ac.th
4.บุคลากร ชื่อภาษากังกฤษ_นามสกุล 3 ตัวแรก@dusit.ac.th thunya_klu@dusit.ac.th
 รหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นกำหนดเป็น  วันเดือนปี พ.ศ. เกิด  เช่น  01082537 **หากเคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านตัวล่าสุดที่เคยเปลี่ยน  **

คู่มือการใช้งาน

 คู่มือการใช้งานระบบอีเมล์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ  IOS  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ Android 4.0.4  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ Android 4.1.2  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ Android 7.1.0  คลิกที่นี่ ( Download File)

ใน Office 365 มีอะไรเด่น ???

 • คุณสมบัติดั้งเดิมที่นิยมไม่เสื่อมคลาย การใช้งานอีเมล์ (Exchange Online) ขนาดกล่องจดหมาย 50 GB มีปฏิทินนัดหมาย (Calendar)
  และพื้นที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ (Onedrive ได้ 1 TB) พร้อมให้นักศึกษาได้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกแพลตฟอร์มชั้นนำ
 • เสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การสร้างกลุ่มเพื่อการทำงำนกลุ่มร่วมกันด้วยคุณสมบัติ Team Site
  และอาจนำไปปรับใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย
 • ขยายประสิทธิภาพการทำงานเอกสาารแบบมาตรฐานเดียวกันกับ Office เวอร์ชั่นใหม่ล่ำสุด
  นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม Office WebApp นี้ผ่านระบบคลาวด์นี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่ง Office365
  ให้บริการ MS Office แบบออนไลน์ มีบริการดังนี้ Word, Excel, Powerpoint, Onenote,
  Outlook, Publisher, และ Access
 • สร้างนักศึกษาให้คุ้นเคยกับรูปแบบการสื่อสารแบบมืออาชีพด้วย Skpe for business ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ เช่น
  การนัดประชุมกลุ่มเพื่อพูดคุย หรือทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อของเวลา และสถานที่ พร้อมกันนั้นยังรวมสีสันของความสนุกสนาน
  แบบ Social Networking เช่นพวก Newsfeed และ People แบบที่นักศึกษายุคใหม่คุ้นเคย