การใช้งานโปรแกรมสำนักงานปัจจุบัน โปรแกรมที่เป็นที่นิยมใช้กัน ก็คือกลุ่ม Microsoft Office ซึ่งประกอบไปด้วย Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น หากต้องการติดตั้งแบบถูกลิขสิทธิ์ ก็ต้องจัดซื้อหามาใช้ แต่หากเป็นบุคลากร / นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ใช้งานได้ฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ ในบริการของ Office 365 เพียง มีอีเมล์ มหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ ในการติดตั้ง Microsoft Office รุ่นใหม่ล่าสุด

Email password
บุคลากร : name_sur@dusit.ac.th
          เช่น  thunya_klu@dusit.ac.th
•ค่าเริ่มต้น วันเดือนปีเกิด 
•หากเคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านตัว
นักศึกษา : u,g,d +รหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th
           เช่น  u601101560015@mail.dusit.ac.th
 •ค่าเริ่มต้น วันเดือนปีเกิด 
•หากเคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านตัว

การ log in email มหาวิทยาลัยเพื่อใช้งาน สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง Microsoft Office มาก่อน หรือเครื่องที่มี Microsoft Office รุ่นที่เก่า ระบบจะมีคำเชิญชวนให้ติดตั้งใหม่ คู่มือการติดตั้ง Microsoft Office Online คลิกที่นี่