มาแล้ว มาแล้ว ……
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครรอบรับตรงร่วมกัน 2,060 ที่นั่ง
ทั้งในมหาวิทยาลัย (เขตกทม. )และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง (ต่างจังหวัด)
เปิดให้เลือกตั้ง 44 สาขาวิชา แน่ะ !!

จะเลือกเรียนสาขาอะไร หรืออยากเรียนที่สุพรรณบุรี ลำปาง ตรัง นครนายก หรือหัวหิน ก็กดเข้าไปดูข้อมูลได้เลยที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS

– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะครุศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
– โรงเรียนการเรือน
– โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

เมื่อถูกใจแล้วล่ะก็… เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
รอบรับตรงร่วมกัน เริ่มรับสมัครวันที่ 9 – 13 พฤษภาคมนี้

*** สมัครผ่าน ทปอ.เท่านั้นนะคะ ***

น้องๆ ไม่ต้องมาสมัครที่มหาวิทยาลัยนะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
SDU Service Center 02 244 5555